SOLID ERFARING INNEN SAKKYNDIGHET Ida-Svein

Øverland og partnere består av ansatte og samarbeidspartnere med bred og solid erfaring innen psykologi og juss. Begge fagfeltene preges av lange og stolte tradisjoner. I løpet av de siste årene har man sett en endring i forståelse og praksis innen både psykologi og juss. Endringene har ført de to fagfeltene nærmere hverandre. Det har ført til at det nå er enda viktigere enn før at aktørene har tilstrekkelig kompetanse innen begge områder. Jurister har større behov for å konsultere psykologer, og psykologer må i større grad formulere sin vurderinger på en måte som er forståelig for rettslige instanser. Og ikke minst, – både psykologer og jurister må formidle både psykologisk og juridisk kunnskap til sine klienter. Øverland og partnere har lang erfaring fra spennet mellom juss og psykologi. Sammen med jurister og klienter, ønsker vi å utvikle vår kompetanse videre.

VI KAN PSYKOLOGI OG JUSS

VI BISTÅR GJERNE

Arkimedes har erfarne psykologer tilgjengelig både for drøftinger og sakkyndige oppdrag. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

TA KONTAKT