SPISSKOMPETANSE OG LANG ERFARING SIKRER HØY KVALITET

Ansatte og samarbeidspartnere i Øverland og partnere har spisskompetanse og erfaring på de fleste områder innen sivilrett og strafferett. Vi har spesialister i voksenpsykologi, barne-og ungdomspsykologi, nevropsykologi, klinisk voksenpsykiatri, retts- og fengselspsykiatri og sexologi. I tillegg har vi erfarne juridiske rådgivere, samt psykologer i spesialistutdanning. Vår daglige leder vil sammen med en av psykologspesialistene sette sammen to av våre ansatte som sammen kontakter klienten og utarbeider en rapport etter undersøkelsen.

KONTAKT MED HENVISER

Ved henvisning eller henvendelser vil daglig leder eller psykologspesialist avklare hvordan oppdraget kan løses best mulig. Det kan innebære et avklarende telefon-møte, epost-kontakt eller annet. Det er også mulig å be om en rask vurdering av saken med henblikk på en vurdering av om det er hensiktsmessig å gjennomføre en full utredning. Isåfall sendes et utdrag av saken med en avklart kostnadsramme.

KONTAKT MED KLIENT

Ofte har klienter negative erfaringer med å bli utredet. De har naturligvis også mange spørsmål knyttet til selve utredningen, rapporten eller hva den kan brukes til. En henvisning begynner med at man avklarer hvordan utredningen kan gjøres minst mulig belastende for klienten. Det avtales om samtalene (i tillegg til e-post og telefon) skal gjøres i våre lokaler eller som hjemmebesøk.

VÅRE ANSATTE OG SAMARBEIDSPARTNERE

SVEIN ØVERLAND

SENIOR PARTNER OG PSYKOLOG

Svein Øverland er psykologspesialist med fordypningsområde innen barne-og familepsykologi, samt videreutdanning i rettspsykologi. Hans spesialområde er ”stalking” og sakkyndige utredninger av barn og ungdom.

NINA BANG

NEVROPSYKOLOG

Nina Bang er psykologspesialist og nevropsykologi. Hun har erfaring fra habilitetspsykologi og sakkyndige utredninger. Hennes spesialområde er nevropsykologi og erklæringer innen strafferett og barnerett.

EIVIND R. STRAND

PSYKOLOGKANDIDAT

Eivind R. Strand er psykologkandidat ved NTNU, og uteksamineres som psykolog våren 2017. Han har over en tre års erfaring fra utredning i forbindelse med behandlingsstudier gjennomført ved NTNU.

ELLEN ØVERLAND

DAGLIG LEDER.

Ellen Øverland er daglig leder og psykiatrisk sykepleier.

JOACHIM ROALD

LEGE I SPESIALISERING

Joachim Roald er lege med erfaring både fra somatikk og psykiatri. Hans spesialområde er diagnostikk og digital helse.

TORHILD HUSBY

SEXOLOGISK RÅDGIVER

Torhild Husby er sexologisk rådgiver og barnevernspedagog. Hun har videreutdanning innen kognitiv terapi. Hennes spesialområde er kartlegging og behandling av seksuelle vansker og funksjonsnivå.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE